Skip to content

Sådan arbejder vi

Analyse og godt overblik

Efter grundig analyse af jeres forsikringsbehov, udarbejder vi et forsikringsprogram samt en forsikringspolitik, som beskriver hvilke forsikringer der er etableret og hvilke der bevidst er fravalgt. Dette giver jer et godt overblik over jeres forsikringsprogram og muligheder for at vælge nyt.

Vi sørger for at forsikringsprogrammet bliver implementeret ved nuværende selskab, så I er dækket præcis som I ønsker.

Udbud giver oftest bedre dækninger og priser

Inden udløb af eksisterende policer, kan der gennemføres et udbud mellem udvalgte  forsikringsselskaber. Efter at der er indhentet tilbud fra de relevante forsikringselskaber laves der en grundig tilbudssammenligning hvor både fordele og ulemper tilbuddene imellem bliver belyst. Dette danner grundlag for at træffe et velovervejet valg om hvor forsikringerne skal være placeret fremover

Vores kunder opnår oftest både væsentlige besparelser og bedre dækninger efter gennemført udbud.

Uafhængighed og uvildighed

Som forsikringsmæglere afsøger vi hele forsikringsmarkedet – i kontrast til selskabernes assurandører der alene tilbyder jer et enkelt selskabs produkter. Igennem De Frie Forsikringsmæglere opnår i fuld uafhængighed af forsikringsselskaberne og får mulighed for at vælge præcist det tilbud, der er bedst for netop jeres virksomhed.