Hverdage 9:00 til 15:00

Fredag 9:00 til 14:00

Sponsoraftaler

Speedway Kører Anders Thomsen
Betjenes af Claus Rasthøj

Odense Håndbold
Betjenes af Claus Rasthøj

HC Odense Herrehåndbold A/S
Betjenes af Claus Rasthøj

Frederecia Teater
Betjenes af Claus Rasthøj

Esbjerg forenede Boldklubber
Betjenes af Michael Kristensen

Odense Danse Center
www.odensedansecenter.dk

Betjenes af Claus Rasthøj

Sport er en god og spændende ting som De Frie gerne vil støtte – derfor har De Frie også valgt at sponsere udvalgte klubber.

Her kan du se hvem vi pt. sponserer.
De Frie Forsikringsmæglere ser det som en vigtig del af vores virke, at opbygge stærke netværk og sam-arbejdsrelationer.
Vi tror på miljøer hvor mennesker mødes om fælles mål og interesser.
Resultater skabes af ildsjæle, som brænder for det de gør.
Det vil du også mærke på vores arbejdsindsats.

Top