Skip to content

Sponsoraftaler

Sport er en god og spændende ting som De Frie gerne vil støtte

– Derfor har De Frie også valgt at sponsere udvalgte klubber.

Her kan du se hvem vi pt. sponserer.
De Frie Forsikringsmæglere ser det som en vigtig del af vores virke, at opbygge stærke netværk og sam-arbejdsrelationer.
Vi tror på miljøer hvor mennesker mødes om fælles mål og interesser.
Resultater skabes af ildsjæle, som brænder for det de gør.
Det vil du også mærke på vores arbejdsindsats.

Frederecia Teater
Betjenes af Claus Rasthøj
Odense Danse Center
Betjenes af Claus Rasthøj
Speedway Kører Anders Thomsen
Betjenes af Claus Rasthøj
HC Odense Herrehåndbold A/S
Betjenes af Claus Rasthøj
Odense Sommerrevy
Betjenes af Claus Rasthøj