+45 70 25 80 40

Vi hjælper dig med at få overblik over forsikringsmarkedet

De Frie Forsikringsmæglere
– din sikkerhed for god rådgivning

Nyhed!

De Frie Forsikringsmæglere er blevet en del af forsikrings- og pensionsmæglervirksomheden Söderberg & Partners.

Læs mere om fusionen her

Få overblik og god rådgivning

Overlad det til os at indhente og sammenligne tilbud fra forsikringsselskaberne.

Optimale løsninger og korrekt dækning

Både forsikringsmarkedet og virksomheder er i konstant udvikling. Derfor er det særdeles vigtigt, at jeres erhvervsforsikringer hele tiden er opdaterede, så de passer til virksomheden. Vi følger med udviklingen og kan dermed sørge for, at I altid er sikret optimalt.

Vi tjekker det med småt for dig

Som kunde hos De Frie Forsikringsmæglere får du gennemlæst og kontrolleret al post fra forsikringsselskaberne inden fremsendelse til din virksomhed. Dermed sparer du både tid og ærgelser over forkerte dækninger og priser.

Hvad koster det?

Honorarets størrelse afhænger af situationen og er bestemt ud fra kompleksiteten, størrelsen af engagementet samt det forventede tidsforbrug afsat til den løbende servicering, skadebehandling, udbud, tilbudssammenligning, mv.

Ofte opnår vi både bedre betingelser og besparelser til vores kunder – blandt andet via præmiereduktioner, som forsikringsselskaberne giver på grund af mæglerbetjening og udbudsrunde på forsikringerne.