+45 70 25 80 40

Sådan arbejder vi

Analyse og godt overblik

Efter en grundig analyse af jeres forsikringsbehov, udarbejder vi et forsikringsprogram og en forsikringspolitik, som beskriver til- og fravalg af forsikringer. Det giver jer optimalt overblik og er et sikkert beslutningsgrundlag for at vælge nyt

Vi sørger for at forsikringsprogrammet bliver implementeret ved nuværende selskab, så I er dækket præcis, som I ønsker.

Udbud giver oftest bedre dækninger og priser

Inden udløb af eksisterende policer, gennemfører vi et udbud mellem udvalgte forsikringsselskaber. Efter at der er indhentet tilbud fra de relevante forsikringselskaber laves der en grundig tilbudssammenligning hvor både fordele og ulemper tilbuddene imellem bliver belyst. Dette danner grundlag for at træffe et velovervejet valg om hvor forsikringerne skal være placeret fremover

Vores kunder opnår oftest både væsentlige besparelser og bedre dækninger efter gennemført udbud.

Uafhængighed og uvildighed

Som forsikringsmæglere afsøger vi forsikringsmarkedet – i kontrast til selskabernes assurandører der alene tilbyder jer et enkelt selskabs produkter. Gennem De Frie Forsikringsmæglere opnår i fuld uafhængighed af forsikringsselskaberne og får mulighed for at vælge præcis det tilbud, der er bedst for netop jeres virksomhed.